Hoşgeldiniz !

AS�L ULUSLARARASI TA�IMACILIK kuruldu�u g�nden bu yana istikrarl� b�y�mesi ve gelece�e y�nelik yat�r�mlar�yla T�rk Nakliye �irketleri aras�nda �nc� firmalar aras�nda yer almay� hedeflemektedir.

Kalite ve hizmette insan ve onun sahip oldu�u de�erlere �nem veren firmam�z yurt i�i ve yurt d��� nakliye hizmetlerinizile ithalat - ihracat �al��malar� i�in mesai saatleri i�erisinde 0326 225 30 88 telefondan ayr�nt�l� bilgi alarak rezervasyon yapt�rabilirsiniz veya 7/24 a��k mobil telefonumuz arac�l��� ile bizlere ula�abilirsiniz.

Transit
S�releri

Hizmet verdi�imiz �ehirleraras� ve uluslararas� noktalar�m�z�n transit s�relerini inceleyebilirsiniz.

G�zergah
Bilgileri